InCorply on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud tegutsevate väike- ja keskmiste ettevõtete nõustamisele ja müügile.

InCorply on rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liige.
Ettevõtte müük on tulus

TULUS
Viime õige sõnumi õige sihtrühmani. Kvaliteetsete lead'ide rohkus loob aluse tehinguks parimatel tingimustel.
Ettevõtte müük on mugav

MUGAV

Juhime müügiprotsessi esimesest kontaktist kuni lõpptehinguni turvaliselt ning juriidiliselt korrektselt.
Ettevõtte müük on diskreetne

DISKREETNE
Ettevõttes kavatsetavad muudatused jäävad vaid teie teada. Järgime diskreetse müügiprotsessi head tava.
InCorply ettevõtte müük

Ettevõtte müümine

InCorply ettevõtte müügi teenus on suunatud tegutsevate ettevõtete omanikele, kes soovivad oma firmat müüa tulusalt ning diskreetselt.

Lisaks administratiivse poole korraldamisele pakume professionaalselt läbiviidud protsessi, et ettevõte leiaks väärika omaniku teile parimatel tingimustel.

LOE LÄHEMALT

Ettevõtte väärtuse hindamine

Mis on teie ettevõtte tegelik väärtus?

Ettevõtte väärtuse hindamisel kasutame rahvusvahelises praktikas enamlevinuid hindamismeetodeid. Konkreetse lähenemise valime vastavalt teie ettevõttele.

LOE LÄHEMALT
InCorply ettevõtte väärtuse hindamine

InCorply ettevõtte ost

Ettevõtte ostmine

Aitame jõuda soovitud ettevõtte omandamiseni.

Leiame tingimustele vastavad ettevõtted huvipakkuvast valdkonnast ning aitame jõuda juriidiliselt korrektse tehingu vormistamiseni parimatel tingimustel.

LOE LÄHEMALT


Mis on minu ettevõtte väärtus?

Kui olete huvitatud ettevõtte müümisest ning soovite müügihinna osas nõu pidada,
andke meile oma soovist teada.