ETTEVÕTTE MÜÜK SAAB OLLA

KONFIDENTSIAALNE

Ettevõttes kavatsetavad muudatused jäävad vaid teie teada. Järgime diskreetse müügiprotsessi head tava.


TULUS

Viime õige sõnumi õige sihtrühmani. Kvaliteetsete lead'ide rohkus loob aluse kasumlikuks tehinguks.


MUGAV

Juhime müügiprotsessi esimesest kontaktist kuni lõpptehinguni tulemuslikult, turvaliselt ning juriidiliselt korrektselt.


MEESKOND

1. ANALÜÜS

Analüüsime ettevõtte ärimudelit ja finantsandmeid. Hindame sektori trende ning arengusuundi sihtturgudel.

2. ETTEVALMISTUS

Hindame ettevõtte väärtuse ning koostame ettevõtte potentsiaali tutvustavad müügimaterjalid.

3. TEHING

Tutvustame ettevõtet valitud sihtrühmale, peame läbirääkimisi ja vormistame kõik vajalikud dokumendid.

Kirjuta, kuida saame kasulikud olla

Email again: