InCorply on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud tegutsevate väike- ja keskmiste ettevõtete nõustamisele ja müügile.

InCorply on rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liige.
Ettevõtte müük on tulus

TULUS
Viime õige sõnumi õige sihtrühmani. Kvaliteetsete lead'ide rohkus loob aluse tehinguks parimatel tingimustel.
Ettevõtte müük on mugav

MUGAV

Juhime müügiprotsessi esimesest kontaktist kuni lõpptehinguni turvaliselt ning juriidiliselt korrektselt.
Ettevõtte müük on diskreetne

DISKREETNE
Ettevõttes kavatsetavad muudatused jäävad vaid teie teada. Järgime diskreetse müügiprotsessi head tava.
InCorply ettevõtte müük

Ettevõtte müümine

InCorply ettevõtte müügi teenus on suunatud tegutsevate ettevõtete omanikele, kes soovivad oma firmat müüa tulusalt ning diskreetselt.

Lisaks administratiivse poole korraldamisele pakume professionaalselt läbiviidud protsessi, et ettevõte leiaks väärika omaniku teile parimatel tingimustel.

LOE LÄHEMALT

Ettevõtte väärtuse hindamine

Mis on teie ettevõtte tegelik väärtus?

Ettevõtte väärtuse hindamisel kasutame rahvusvahelises praktikas enamlevinuid hindamismeetodeid. Konkreetse lähenemise valime vastavalt teie ettevõttele.

LOE LÄHEMALT
InCorply ettevõtte väärtuse hindamine


Ettevõtte väärtuse tõstmine

Millised on minu ettevõtte puudused ja parenduskohad?

Puuduste ja/või parenduskohtade tuvastamine ning nende lahendamine kasvatab oluliselt ettevõtte atraktiivsust potentsiaalse ostja silmis ning suurendab ettevõtte eest saadavat hüvitist.

LOE LÄHEMALT


Mis on minu ettevõtte väärtus?

Kui olete huvitatud ettevõtte müümisest ning soovite müügihinna osas nõu pidada,
andke meile oma soovist teada.