Samad lähteandmed, kuid erinev tulemus – subjektiivsus ettevõtte väärtuse hindamisel

Olukord, kus müüja näeb oma kaupa väärtuslikumana kui ostja, on tavapärane ja mõistetav. Ettevõte on turul kaup nagu iga teinegi ning selle väärtuse leidmiseks on mitmeid vähem ja rohkem keerulisi meetodeid. Kuidas on aga võimalik, et ettevõtte omanik ning ettevõtte potentsiaalne ostja saavad firma väärtuseks erineva suuruse, olgugi, et mõlemad kasutavad samu väärtuse hindamise meetodeid ning samu algandmeid?
Loe lisaks

Kas minu ettevõte on müüdav?

Kui olete otsustanud oma ettevõtte müüa või vähemalt kaalute seda, olete suure tõenäosusega huvitatud, kas sellele leidub ostja ning kui, siis millistel tingimustel. Osad ettevõtted on likviidsemad kui teised ning osade ettevõtete eest makstakse rohkem, kui teiste eest. Järgnevalt vaatamegi lähemalt, mis teeb ühe ettevõtte ostjate silmis atraktiivseks ning mis võib mõjuda hoopis vastupidiselt.
Loe lisaks

Kuidas hinnata ettevõtte väärtust?

Iga ettevõtja jaoks on tema ettevõte nagu „oma laps” ja seega hindamatu väärtusega. Ettevõtet müües tuleb aga tema väärtus teisendada reaalseteks numbriteks.

Konkreetse tulemuseni jõudmiseks on välja kujunenud erinevaid meetodeid, millega ettevõtte väärtust hinnatakse.

Käesolev artikkel tutvustabki põgusalt võimalikest ettevõtte väärtuse hindamise meetoditest paari enamlevinumat.
Loe lisaks

Millal on õige aeg ettevõtte müügiks? Osa 2: Kui majandus kasvab

Leidub hulk erinevaid põhjuseid, kui ettevõtte müümisega tuleks alustada kohe, ootamata ideaaltingimusi makromajanduses, tegevussektoris või ettevõtte enda arengufaasis. Käesolevas artiklis keskendume aga juhtudele, kus müügiplaan soovitakse realiseerida võimalikult tulusalt. Mis on üldised tegurid, mis soodustavad edukat müüki ning aitavad müüjal saada kõrgeima võimaliku hinna ja kuidas see kõik suhestub algava 2022. aastaga?
Loe lisaks

Arhiiv