InCorply on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud tegutsevate väike- ja keskmiste ettevõtete nõustamisele ja müügile.

Meie väärtused

Professionaalsus

PROFESSIONAALSUS

Oleme põhjalikud, ettevalmistunud ning tulemustele orienteeritud. Oskame näha suurt pilti, kuid ei unusta ka detaile. Koostöös lähtume win-win põhimõttest.
Personaalsus

PERSONAALSUS

Lähtume teenuse pakkumisel konkreetse ettevõtte vajadustest ja olukorrast, arvestades sealjuures ka majanduses toimuvat. Oleme nõuga abiks teenuse igas etapis alates esimesest kontaktist kuni projekti lõpuni.
Usaldus

USALDUS

Usume sõnapidamisse. Hindame kõrgelt kokkulepetest kinnipidamist ja otsekohest kommunikatsiooni. Ajame asju läbipaistvalt.
InCorply on rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liige.

Meie tiim omab laialdasi teadmisi rahvusvahelisest ärist ja ettevõtlusest. Tunneme tootmis-, teenus- ja müügisektori eripärasid, juriidikat ning juhtimisprotsesse. Oskame kuulata ja oleme head läbirääkijad. Läheneme igale kliendile personaalselt, mis on eelduseks professionaalse ja tulemusliku teenuse pakkumisel.

Kadri Lenk
Kadri Lenk
ärianalüütik | kadri.lenk@incorply.ee

Kadril on pikaajaline äriandmete analüüsi kogemus erinevates valdkondades, alates tarkvaraarendusest kuni energeetikani. Töö erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes on andud talle laiahaardelise ülevaate erinevatest andmekogumise ja -analüüsi meetoditest. Kadril on magistrikraad cum laude äriinfotehnoloogia erialal. Kadri suhtleb eesti ja inglise keeles.
Mati Maasik
Mati Maasik
konsultant | mati.maasik@incorply.ee

Matil on aastatepikkune rahvusvaheline kogemus ettevõtete nõustamises. Kogu tema senine karjäär on olnud seotud müügi ning läbirääkimistega. Tänast kogemust juhi ja ettevõtjana annab ta edasi lisaks konsultanditööle ka juhtimise õppejõuna. Matil on magistrikraad majanduses ning ta suhtleb eesti, inglise ja soome keeles.

InCorply on Maakondlike Arenduskeskuste ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ettevõtluskonsultantide nõustaja ettevõtete müümise ning hindamise alal.