InCorply on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud tegutsevate väike- ja keskmiste ettevõtete nõustamisele ja müügile.

Meie väärtused

Professionaalsus

PROFESSIONAALSUS

Oleme põhjalikud, ettevalmistunud ning tulemustele orienteeritud. Oskame näha suurt pilti, kuid ei unusta ka detaile. Koostöös lähtume win-win põhimõttest.
Personaalsus

PERSONAALSUS

Lähtume teenuse pakkumisel konkreetse ettevõtte vajadustest ja olukorrast, arvestades sealjuures ka majanduses toimuvat. Oleme nõuga abiks teenuse igas etapis alates esimesest kontaktist kuni projekti lõpuni.
Usaldus

USALDUS

Usume sõnapidamisse. Hindame kõrgelt kokkulepetest kinnipidamist ja otsekohest kommunikatsiooni. Ajame asju läbipaistvalt.
InCorply on rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liige.

Meie tiim omab laialdasi teadmisi rahvusvahelisest ärist ja ettevõtlusest. Tunneme tootmis-, teenus- ja müügisektori eripärasid, juriidikat ning juhtimisprotsesse. Oskame kuulata ja oleme head läbirääkijad. Läheneme igale kliendile personaalselt, mis on eelduseks professionaalse ja tulemusliku teenuse pakkumisel.

Kadri Lenk
Kadri Lenk
ärianalüütik | kadri.lenk@incorply.ee

Loe Kadri viimaseid artikleid:
 "Kuidas hinnata ettevõtte väärtust?"
 "Ettevõtte väärtust mõjutavad tegurid"
Mati Maasik
Mati Maasik
konsultant | mati.maasik@incorply.ee

Loe Mati viimaseid artikleid:
 "Samad lähteandmed, kuid erinev tulemus – subjektiivsus ettevõtte  väärtuse hindamisel"
 "Kas minu ettevõte on müüdav?"


InCorply on Maakondlike Arenduskeskuste ja SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ettevõtluskonsultantide nõustaja ettevõtete müümise ning hindamise alal.