InCorply on konsultatsiooniettevõte, mis on spetsialiseerunud tegutsevate väike- ja keskmiste ettevõtete nõustamisele ja müügile.

Meie väärtused

Professionaalsus

PROFESSIONAALSUS

Oleme põhjalikud, ettevalmistunud ning tulemustele orienteeritud. Oskame näha suurt pilti, kuid ei unusta ka detaile. Koostöös lähtume win-win põhimõttest.
Personaalsus

PERSONAALSUS

Lähtume teenuse pakkumisel konkreetse ettevõtte vajadustest ja olukorrast, arvestades sealjuures ka majanduses toimuvat. Oleme nõuga abiks teenuse igas etapis alates esimesest kontaktist kuni projekti lõpuni.
Usaldus

USALDUS

Usume sõnapidamisse. Hindame kõrgelt kokkulepetest kinnipidamist ja otsekohest kommunikatsiooni. Ajame asju läbipaistvalt.
InCorply on rahvusvahelise tehingunõustajate assotsiatsiooni IBBA liige.

Meie tiim omab laialdasi teadmisi rahvusvahelisest ärist ja ettevõtlusest. Tunneme tootmis-, teenus- ja müügisektori eripärasid, juriidikat ning juhtimisprotsesse. Oskame kuulata ja oleme head läbirääkijad. Läheneme igale kliendile personaalselt, mis on eelduseks professionaalse ja tulemusliku teenuse pakkumisel.


Kadri Lenk
Kadri Lenk
ärianalüütik | kadri.lenk@incorply.ee

Kadril on pikaajaline äriandmete analüüsi kogemus erinevates valdkondades, alates tarkvaraarendusest kuni energeetikani. Töö erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes on andud talle laiahaardelise ülevaate erinevatest andmekogumise ja -analüüsi meetoditest. Kadril on magistrikraad cum laude äriinfotehnoloogia erialal. Kadri suhtleb eesti ja inglise keeles.
Mati Maasik
Mati Maasik
konsultant | mati.maasik@incorply.ee

Matil on aastate pikkune rahvusvaheline kogemus ettevõtete nõustamises. Kogu tema senine karjäär on olnud seotud müügi ning läbirääkimistega. Samuti on Mati viinud läbi mitmeid juhtimis-, müügi- ja logistikaalaseid koolitusi ning seminare. Matil on magistrikraad majanduses. Mati suhtleb eesti, inglise ja soome keeles.
Tanel Pastarus
Tanel Pastarus
konsultant | tanel.pastarus@incorply.ee

Tanelil on pikaajaline projektide juhtimise kogemus rahvusvahelistes ettevõtetes. Samuti on Tanelil laialdased kogemused erinevate majandus-tarkvarade ning nendealaste lahenduste juurutamises. Tanelil on magistrikraad IT-s. Tanel suhtleb eesti ja inglise keeles.
Kristel Külmallik
Kristel Külmallik
projekti- ja turundusassistent | kristel.kylmallik@incorply.ee

Kristelil on bakalaureuse kraad pedagoogikas, andmeanalüüsi ning digiturunduse vallas on Kristel ennast täiendanud The University of North Carolina at Chapel Hill ’s ning teinud projektipõhist kaastööd Harvardi ülikooli Harvard T.H. Chan School ’le. Kristeli kirg on turundus ning administreerimine. Kristel suhtleb eesti ja inglise keeles.