PRIVAATSUSPOLIITKA JA KÜPSISED

Kehtivad alates 10.01.2019

Privaatsustingimused reguleerivad isikuandmete töötlemist ja küpsiste kasutamist InCorply OÜ (edaspidi InCorply) veebilehel www.incorply.ee (edaspidi veebileht).

Soovime pakkuda lugejale InCorply veebilehe vahendusel kvaliteetset ja harivat sisu. Kui teil tekib küsimusi oma isikuandmete kasutamise kohta InCorply kodulehel, siis palun andke sellest meile kohe teada, teeme kõik, et küsimused lahendada.

info@incorply.ee


ISIKUANDMETE PRIVAATSUSPOLIITIKA

Antud privaatsuspoliitika järgib andmekaitse üldregulatsiooni (GDPR – General Data Protection Regulation) ja käsitleb isikuandmete töötlemist juhul, kui külastaja/lugeja kasutab veebilehte www.incorply.ee (edaspidi InCorply). Isikuandmete edastamine InCorply OÜle on vajalik selleks, et lugeja saaks kasutada meie veebilehe funktsionaalsust täies mahus.

Isikuandmete all mõistetakse informatsiooni, mis käib tuvastatud või tuvastatava isiku kohta (edaspidi Lugeja). Isikuandmete töötlemise alla kuuluvad järgmised võtted: kogumine, säilitamine, muutmine, taastamine, kasutamine, avaldamine, edastamine, aga ka kustutamine või hävitamine. Isikuandmeid töödeldakse ainult Lugeja nõusolekul, va. olukord, kui konkreetsete andmete töötlemise õigus või kohustus on tagatud seadusandlusega.

1. MIKS INCORPLY ISIKUANDMEID TÖÖTLEB?

InCorply töötleb Lugeja isikuandmeid kasutajakogemuse parandamise ja/või turunduslikul eesmärgil.

2. MILLISEID ANDMEID INCORPLY OÜ TÖÖTLEB?

InCorply töötleb kolme eri tüüpi andmeid: isikuandmeid, mitteisikulisi andmeid ning veebiküpsiseid.


2.1 ISIKUANDMED

InCorply töötleb järgmisi Lugeja isikuandmeid:

1. ees- ja perekonnanimi
2. e-posti aadress

Ja seda ainult juhul, kui isik on need avaldanud veebilehele www.incorply.ee kontakt- või uudiskirjaga liitumisvormi täitmisel ning on isiklikult nõustunud privaatsuspoliitika tingimustega.


2.2 MITTEISIKULISED ANDMED

Veebilehte www.incorply.ee võib külastada igaüks ilma isikuandmeid sisestamata. Sellisel juhul on info, mida InCorply`ga jagatakse, seotud ainult Lugeja külastuse sessiooniga. Sellist infot nimetatakse mitteisikuliseks infoks ja töödeldakse tingimusel kui Lugeja annab isiklikult nõusoleku küpsiste kasutamise hoiatusele! Mitteisikulisi andmeid kogume Google Analyticsi ja Google Search Console veebistatistika programmide abil.

Mitteisikulised andmed on külastuse pikkus, kuupäev ja kellaaeg, regioon, linn, vaatamised, sisenemise lehekülg, väljumise lehekülg, viimane liikluseallikas, sisenemised reklaamilt, otsingusüsteem, reklaamisüsteem.

Saadud teavet kasutatakse ainult InCorply veebilehe kasutajakogemuse parendamiseks ja efektiivsemaks turundamiseks.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude täitmiseks, sh teenuse osutamiseks.


2.3 KÜPSISED

Tagamaks InCorply veebilehe kvaliteetsuse ning funktsionaalsuse, kasutame oma kodulehel veebiküpsiseid. See on vajalik selleks, et muuta koduleht Lugejale kasutajasõbralikumaks ja atraktiivsemaks (näiteks kui tihti kasutaja külastab veebilehte ja milliseid lehekülgi, millist veebilehitsejat ning tarkvara ta kasutab jms.)

Küpsised on tekstifailid, mis jäävad kasutaja arvutisse. Küpsised ei ole kahjulikud, ei sisalda pahavara ega pole seotud konkreetse isiku või IP-aadressiga. Enamik küpsiseid kustuvad automaatselt pärast seda, kui Lugeja on oma veebilehitseja sulgenud.

Kõik tuntumad veebilehitsejaid (Google Chrome, Mozilla, Internet Explorer ja Safari) võtavad veebiküpsised vastu vaikimisi. Iga Lugeja saab oma turvalisuse seadeid ise muuta ning veebiküpsiste vastuvõtu tõkestada või täielikult keelata.

InCorply kasutab oma veebilehel Google Analytcsi, Google Search Console ning reklaamlinkide küpsised. Iga Lugeja annab vaikimisi nõusoleku kui alustab veebilehe kasutamist!

3. KÜPSISTE BLOKEERIMINE VEEBILEHITSEJAS

Juhendid enamkasutavate veebisirvijate seadistamiseks:

Internet Explorer
Crome
Firefox
Opera
Safari

Hoiatus! Kui te keelate veebiküpsiste vastuvõtu, võib osa InCorply veebilehe funktsioone lakata töötamast või sisulehti võidakse kuvada valesti.

4. KUI KAUA INCORPLY LUGEJA ISIKUANDMEID SÄILITAB?

InCorply säilitab Lugeja isikuandmeid senikaua, kuni Lugeja InCorply teenuseid kasutab ega nõua oma isikuandmete eemaldamist.

5. LUGEJA ÕIGUSED

Lugejal on õigus:

  • saada töödeldavate isikuandmete kohta teavet;
  • saada ligipääs oma isikuandmetele
  • nõuda valede, ebatäpsete või puudulike isikuandmete; parandamist, samuti asendada ja/või täiendada isikuandmeid; Lugeja vastutab lisatud või muudetud andmete õigsuse eest;
  • eemaldada oma isikuandmed, kui neid pole enam vaja või kui isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik, va. olukord, kui InCorplyl on seaduslik õigus Lugeja andmeid säilitada;
  • nõuda isikuandmete töötlemise piiramist või keelamist turunduse eesmärgil;
  • esitada kaebus Andmekaitse Inspektsiooni.

KÜSIMUSTELE VASTAMINE

Kui Lugejal on küsimusi oma õiguste kohta või on ta arvamusel, et InCorply on tema isikuandmete (andmete) töötlemisel rikkunud tema õigusi, võtke ühendust e-posti aadressil info@incorply.ee. Kirjas kirjeldage oma päringu sisu. InCorply kohustub Lugeja päringutele vastama 15 päeva jooksul.

PRIVAATSUSTINGIMUSTE MUUTMINE

InCorply jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

AUTORIÕIGUS

Kui pole märgitud teisiti, on kogu veebilehe sisu autoriõiguste valdaja InCorply OÜ. See tähendab, et sisu kasutamine mis tahes kujul (ka osaliselt) on lubatud ainult InCorply OÜ loal.

Igale koopiale peab olema lisatud siinsele veebilehele viitav link.