Millal on õige aeg ettevõtte müümiseks? Osa 1: Omanik on ettevõtlusest väsinud

InCorply blogi

Kommenteeri
Võiks ju arvata, et õige aeg on ettevõte müüa siis, kui müügisoov on kindel, ostja olemas ning pakutav hind omanikule vastuvõetav. 
Kui siia lisandub veel teadmine, mida vabaneva aja ning
rahaga peale hakata, ongi kõik väga lihtne.
Käesolevas artiklis keskendume aga olukorrale, kus otsus ettevõtte edasise saatuse osas on tegemata. Millised on edasised võimalikud stsenaariumid, kui vanaviisi enam jätkata ei saa.
Oled ettevõtlusest väsinud ja tunned "Ma enam ei jaksa…”

Sageli pöördutakse InCorply poole sõnadega: “Ma enam ei jaksa…”. Mittejaksamise põhjused on loomulikult erinevad, küll aga on siingi oma muster. Peamine põhjus on arusaamisele jõudmine, et ollakse töösse uppunud liiga kauaks ja liiga sügavale ning soovi või jaksu samamoodi edasi toimetada enam pole.

Kas tuleb tuttav ette?

See olukord on üha tuttavamaks saamas põlvkonnale, kes alustas äritegevusega üheksakümnendatel ning kes on tänaseks jõudnud vanusesse, kus võiks mõelda pensionile jäämisele. Leidub ka muid põhjuseid ettevõtlusest taandumiseks, näiteks üha süvenevad tööjõu- või majanduslikud probleemid, kus ettevõte pole enam suuteline kasumit teenima. Siiski on väsimus ettevõtjaks olemisest üks levinumaid.

Autopiloodil tegutsemine ei vii teid lahendusteni

Halvemal juhul kaasneb pideva ületöötamisega läbipõlemine, mis tingib nn autopiloodil tegutsemise, mis omakorda toob kaasa valed juhtimisotsused ja mittearvestamise pidevalt muutuva ärikeskkonnaga. Samuti on ettevõtjal sellises seisundis väga raske hinnata olukorda erapooletult, mistõttu tehakse järjekindlalt samu asju samas mahus ja vajutakse üha sügavamale.

Olukord, kus tasakaal töö ja eraelu (pere, hobid, puhkus, sõbrad, tervis jne.) vahel pole võrdne, ei ole aga jätkusuutlik. Mõni aeg tagasi sattusin vestlema ühe väljaspool Tallinnat asuva väikeettevõtte omanikuga, kes mainis, et sõidab nädalaks puhkama. Märkimisväärne on siinkohal see, et see oli tema jaoks esimene puhkus kaheksa aasta jooksul.

Edasised sammud oravrattast pääsemiseks

Kui leiad end kirjeldatud seisust, tuleks seda teadvustada ning mitte arvata, et samamoodi jätkates olukord iseenesest laheneb. Et nn oravrattast pääseda, on mõistlik asuda probleemi lahendama. Siinkohal pole aga kindlasti vaja toimida uisapäisa.

Anname mõned soovitused, millest lähtuda, kui mõtled üha enam ettevõttest loobumisele:

  • Proovige hinnata olukorda, kuhu olete jõudnud, võimalikult objektiivselt. Kui tegemist on konkreetse ja kõrvaldatava probleemiga, leidke lahendus probleemi kõrvaldamiseks. Kui probleem pole lahendatav või puudub soov selle lahendamiseks, kaaluge ettevõtte müümist.

  • Pidage nõu lähedastega ja spetsialistidega.

  • Mistahes imesid ärge oodake, neid ei juhtu. Eriti üleöö ja asju endistviisi tehes.

  • Otsustage. Misiganes variandi kasuks otsustamine on mõistlikum, kui mitteotsustamine.

  • Kui soovite ettevõtet müüa, olge valmis, et potentsiaalne ostja hindab ettevõtte väärtust sootuks teisiti, kui teie selle müüjana. Olge valmis ka selleks, et igat ettevõtet ei saagi müüa.

  • Kui otsustate ettevõtte müügi kasuks, ärge oodake, kuni firma tegevus on juba pärsitud, kliendid või töötajad lahkunud. Siis võib selguda, et pole enam midagi müüa või on saadav tasu vaid väike osa sellest, mida oleks võinud saada koheselt müümise kasuks otsustades.

Võimalikud lahendused ettevõttest väljumiseks 

Edasiste sammude osas tasub nõu pidada heade sõprade, tuttavate ja perega ning kindlasti asjatundjatega, kes oskavad nõu anda ettevõtte võimaliku tuleviku osas. Kui ka peale rahulikku järelemõtlemist on selge, et ei soovita enam ettevõtlusega või konkreetse ettevõttega tegeleda, tuleks langetada otsus edasise osas.

Mõelge läbi 4 võimalikku viisi ettevõttest väljumiseks:

  • NR 1 Ettevõtte tegevus lõpetatakse - töötajad (kui neid on) koondatakse, klientidelt uusi tellimusi ei võeta, vara proovitakse realiseerida, ettevõte hääbub vaikselt. See on lihtne ja suhteliselt levinud stsenaarium eriti väikeste ettevõtmiste puhul. Omaniku jaoks probleem laheneb, kuid on soovitav siiski ühendust võtta mõne tehingunõustajaga, sest ettevõtet võib olla võimalik müüa ja see peaks kindlasti tänasele omanikule rohkem meeldima kui ettevõtte lõpetamine. Müügiga kaasnevast tulust rääkimata.

  • NR 2 Müüakse osa ettevõttest - see võib kaasa tuua ettevõtte arenguhüppe, kuna uus omanik toob ettevõttesse uusi teadmisi ja nö uut energiat. Samuti võib see olla hea variant juhul, kui endine omanik suudab end tegevjuhtimisest distantseerida. Ohtudeks on muidugi endiselt ööpäevaringne panustamine ja uue osanikuga erimeelsused ettevõtte käekäigu osas. Selle variandi puhul tuleb kindlasti eelnevalt võimalikke ohte hoolikalt hinnata.

  • NR 3 Ettevõte jäetakse järeltulijatele - hea variant, kuid sageli juhtub selles olukorras paraku nii, et lapsed ei taha sellest ettevõttest midagi kuulda. Olles näinud kõrvalt oma esivanemate ohvreid, ei saa neid selles ka süüdistada. Noorema põlvkonna ootused ja huvid ei pruugi vanema põlvkonna omadega kattuda, sh ettevõtluse ja selle valdkondade osas. See on asjade loomulik käik ja seda tuleks mõista (küll aga nõustuks see noorem põlvkond ehk ettevõtte müümisest saadava tuluga).

  • NR 4 Ettevõtte müüakse - kui toimivat ettevõtet kellelegi jätta pole, on firma müük siin loetletud variantidest selgelt kõige mõistlikum. Ettevõte jätkab tegutsemist, töötajatel säilib töökoht, omanik teenib tulu. Eelmise omaniku jaoks tähendab müük ühe eluetapi lõppu, selgelt ja konkreetselt.

Otsustamine ei pruugi olla lihtne

Põhjuseid, miks ettevõtlusest väljuda, on kindlasti rohkem, kui siin artiklis mainitud. Samuti leidub veel hulganisti erinevaid valikuid, mille vahel kaaluda. Oluline on aga just vajaduse tunnetamine muutusteks, olukorra põhjuste väljaselgitamine ning võimalikest alternatiivsetest variantidest endale sobiva valimine, ehk otsustamine.

Loodetavasti aitab see artikkel teil olukorda paremini hinnata ja saada ideid järgmisteks sammudeks. Kui otsustate ettevõtte müümise kasuks, pidage kindlasti nõu ka spetsialistidega. Vahel on selgusele jõudmiseks hädasti vaja erapooletut vaadet ja objektiivset arvamust.

Häid näpunäiteid leiate ka meie teistest artiklitest:


Mati Maasik
Mati Maasik
mati.maasik@incorply.ee

Võtke meiega ühendust

Email again:

Lisa kommentaar

Email again: